معنی و ترجمه کلمه گل عنبر کشمیرى به انگلیسی گل عنبر کشمیرى یعنی چه

گل عنبر کشمیرى

gaillardia

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها