معنی و ترجمه کلمه گل فراموشم مکن به انگلیسی گل فراموشم مکن یعنی چه

گل فراموشم مکن

forget me not
myosotis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها