معنی و ترجمه کلمه گل مالى کردن به انگلیسی گل مالى کردن یعنی چه

گل مالى کردن

sparge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها