معنی و ترجمه کلمه گل مختوم به انگلیسی گل مختوم یعنی چه

گل مختوم

bole


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها