معنی و ترجمه کلمه گل مژه به انگلیسی گل مژه یعنی چه

گل مژه

sty
stye

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها