معنی و ترجمه کلمه گل میخک شاعر به انگلیسی گل میخک شاعر یعنی چه

گل میخک شاعر

sweet william

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها