معنی و ترجمه کلمه گل میخک به انگلیسی گل میخک یعنی چه

گل میخک

clove
dianthus
gillyflower
grenadine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها