معنی و ترجمه کلمه گل ناز به انگلیسی گل ناز یعنی چه

گل ناز

sedum
stonecrop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها