معنی و ترجمه کلمه گل نوار به انگلیسی گل نوار یعنی چه

گل نوار

rosette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها