معنی و ترجمه کلمه گل هار به انگلیسی گل هار یعنی چه

گل هار

crassina


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها