معنی و ترجمه کلمه گل همیشه بهار به انگلیسی گل همیشه بهار یعنی چه

گل همیشه بهار

calendula
marigold

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها