معنی و ترجمه کلمه گل پامچال به انگلیسی گل پامچال یعنی چه

گل پامچال

primula

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها