معنی و ترجمه کلمه گل پرورى به انگلیسی گل پرورى یعنی چه

گل پرورى

floriculture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها