معنی و ترجمه کلمه گل پنجهزارى به انگلیسی گل پنجهزارى یعنی چه

گل پنجهزارى

black eyed susan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها