معنی و ترجمه کلمه گل چهار گلبرگى به انگلیسی گل چهار گلبرگى یعنی چه

گل چهار گلبرگى

quatrefoil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها