معنی و ترجمه کلمه گل کاغذى به انگلیسی گل کاغذى یعنی چه

گل کاغذى

rosette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها