معنی و ترجمه کلمه گل کردن به انگلیسی گل کردن یعنی چه

گل کردن

effloresce
flourish
flower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها