معنی و ترجمه کلمه گل کفش به انگلیسی گل کفش یعنی چه

گل کفش

rosette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها