معنی و ترجمه کلمه گل گاو زبان به انگلیسی گل گاو زبان یعنی چه

گل گاو زبان

oxtongue

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها