معنی و ترجمه کلمه گل گرفتن به انگلیسی گل گرفتن یعنی چه

گل گرفتن

puddle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها