معنی و ترجمه کلمه گل به انگلیسی گل یعنی چه

گل

blossom
clay
flower
lair
mud
silt
slob
slobber
slosh

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها