معنی و ترجمه کلمه گماردن به انگلیسی گماردن یعنی چه

گماردن

assion
place

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها