معنی و ترجمه کلمه گمارش به انگلیسی گمارش یعنی چه

گمارش

assignment
placement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها