معنی و ترجمه کلمه گماشتن به انگلیسی گماشتن یعنی چه

گماشتن

appoint
assign
charge
commission
designate
install
instate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها