معنی و ترجمه کلمه گماشتگى به انگلیسی گماشتگى یعنی چه

گماشتگى

agency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها