معنی و ترجمه کلمه گمان داشتن به انگلیسی گمان داشتن یعنی چه

گمان داشتن

believe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها