معنی و ترجمه کلمه گمان کردن به انگلیسی گمان کردن یعنی چه

گمان کردن

reckon
supposable
suppose
suspect
think
wis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها