معنی و ترجمه کلمه گمان به انگلیسی گمان یعنی چه

گمان

aim
assumption
belief
conjecture
doubt
guess
idea
impression
opinion
supposition
surmise
thought

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها