معنی و ترجمه کلمه گمراه سازى به انگلیسی گمراه سازى یعنی چه

گمراه سازى

seduction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها