معنی و ترجمه کلمه گمراه شدن به انگلیسی گمراه شدن یعنی چه

گمراه شدن

err
pervert
stray

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها