معنی و ترجمه کلمه گمراه کننده به انگلیسی گمراه کننده یعنی چه

گمراه کننده

delusive
delusory
illusive
illusory
screwy
seducer
seductive
sinister
sinuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها