معنی و ترجمه کلمه گمراه به انگلیسی گمراه یعنی چه

گمراه

aberrant
amiss
astray
devious
hell bent
heterodox
perverse
self deluded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها