معنی و ترجمه کلمه گمرکخانه به انگلیسی گمرکخانه یعنی چه

گمرکخانه

customhouse
customs house

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها