معنی و ترجمه کلمه گمرک بردار به انگلیسی گمرک بردار یعنی چه

گمرک بردار

customable
dutiable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها