معنی و ترجمه کلمه گمزاد به انگلیسی گمزاد یعنی چه

گمزاد

cryptogamic
cryptogamous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها