معنی و ترجمه کلمه گمنام به انگلیسی گمنام یعنی چه

گمنام

inglorious
obscure
scrubby
unknown

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها