معنی و ترجمه کلمه گناهکار به انگلیسی گناهکار یعنی چه

گناهکار

blameworthy
criminal
felon
guilty
peccant
sinful
sinner
transgressive
unregenerate
unregenerated
unrighteous
wicked

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها