معنی و ترجمه کلمه گناه به انگلیسی گناه یعنی چه

گناه

blame
crime
delict
fault
guilt
misdeed
misdemeanor
misdemeanour
offence
offense
sin
transgression
vice

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها