معنی و ترجمه کلمه گنبدار به انگلیسی گنبدار یعنی چه

گنبدار

vaulty

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها