معنی و ترجمه کلمه گنبددار به انگلیسی گنبددار یعنی چه

گنبددار

domed

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها