معنی و ترجمه کلمه گنبدنما به انگلیسی گنبدنما یعنی چه

گنبدنما

domed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها