معنی و ترجمه کلمه گنبدوار به انگلیسی گنبدوار یعنی چه

گنبدوار

domical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها