معنی و ترجمه کلمه گنبدى به انگلیسی گنبدى یعنی چه

گنبدى

domical
embowed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها