معنی و ترجمه کلمه گنبد بودایى به انگلیسی گنبد بودایى یعنی چه

گنبد بودایى

tope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها