معنی و ترجمه کلمه گنبد روزنه دار به انگلیسی گنبد روزنه دار یعنی چه

گنبد روزنه دار

louver
louvre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها