معنی و ترجمه کلمه گنبد شیشه اى که خلبان مى تواند از وراء آن آسمان را مشاهده کند به انگلیسی گنبد شیشه اى که خلبان مى تواند از وراء آن آسمان را مشاهده کند یعنی چه

گنبد شیشه اى که خلبان مى تواند از وراء آن آسمان را مشاهده کند

astrodome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها