معنی و ترجمه کلمه گنبد مانند به انگلیسی گنبد مانند یعنی چه

گنبد مانند

testudinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها