معنی و ترجمه کلمه گنبد متشکل از سطوح هندسى به انگلیسی گنبد متشکل از سطوح هندسى یعنی چه

گنبد متشکل از سطوح هندسى

geodesic dome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها