معنی و ترجمه کلمه گنبد مقبره به انگلیسی گنبد مقبره یعنی چه

گنبد مقبره

stupa

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها