معنی و ترجمه کلمه گنبد یا طاق درست کردن به انگلیسی گنبد یا طاق درست کردن یعنی چه

گنبد یا طاق درست کردن

vault

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها